Certificat de compatibilitat, règim o legalitat urbanística

L’informe de compatibilitat urbanística acredita la compatibilitat d'ús d'una activitat d'acord amb la legislació el planejament urbanístic aplicable, així com la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics exigibles a l'activitat.

L'informe de règim urbanístic acredita la qualificació urbanística d’una finca, l’afectació de béns o drets de titularitat municipal per part de la mateixa.

L'informe d'antiguitat i legalitat acredita els antecedents de la finca, la qualificació urbanística i l'acompliment de la normativa urbanística.

Quin cost té:

96,48 €

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 11.01.2024 | 16:36