Cadastre rústica i urbana

Si necessiteu vendre una finca vostre o comprovar per quins metres de construcció o de solar esteu tributant al rebut de l'Impost sobre Bens Immobles, possiblement us caldrà una copia de la fitxa cadastral o del plànol del cadastre. És possible que us calgui ubicar una parcel.la tant de rústica com d'urbana, necessitareu consultar els plànols del cadastre. En un cas justificat i necessari us cal posar-vos en contacte amb el vostre veí, però desconeixeu les seves dades, encara que segons la normativa de protecció de dades no es pot donar aquesta informació, sí que podreu adreçar-vos a aquest servei i prèvia sol·licitud amb instància d'aquestes dades, la Junta de Govern Local que es reuneix cada setmana podrà o no acordar si us les faciliten. A més, per les subvencions europees concedides al conreu (PAC) es necessiten les dades de la cèdula cadastral i el plànol de rústica, la qual cosa també us la facilitarà aquest servei.

Si en el rebut de l'Impost sobre Bens Immobles us figura una numeració de finca incorrecta, també necessitareu que els serveis tècnics us certifiquin el número correcta o fins i tot carrer de l'objecte tributari.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Sols en el cas de demanar les dades d'un adjacent, per exemple, per tal de que s'aprovi per Junta de Govern Local, cal presentar instància o sol·licitud. Si se sol·liciten les dades per mitjà d'intermediari, caldrà portar autorització del propietari. Per a la resta d'informació, s'hauran de presentar a les oficines o trucar al telèfon del servei.

Darrera actualització: 26.02.2020 | 11:46