Canvi de titularitat de nínxol per defunció, amb un hereu universal

Pot sol·licitar el canvi de titularitat d'un nínxol, el titular del qual és difunt, la persona designada com a hereu/va universal legalment.

El tràmit és pot realitzar presencialment, per correu electrònic o a través dels Tramits per Internet de la pàgina web (requereix certificat digital)

 

Documentació que cal aportar:

 

- Sol·licitud complimentada

- Còpia del DNI de la persona beneficiària

- Títol de concessió del nínxol

- Rebut de l'any en curs del pagament de la taxa municipal de manteniment del nínxol

- Còpia del testament on figuri el beneficiari

- Literal/certificat de defunció del titular

- Full de domiciliació bancària

Qui pot sol·licitar-ho:

L'hereu/va universal del titular

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 04.03.2021 | 12:34