Comunicació prèvia d'obres per energies renovables

Construccions, instal·lacions o obres que facin referència a la implantació d’energies renovables.

L'article 6.6 de l'ordenança fiscal núm. 3 que regula l'impost de construccions, instal·lacions i obres preveu una bonificació del 90% d'aquest impost per aquests tipus d'obres. El procediment per accedir a la bonificació és:

  • A la comunicació prèvia marcar la casella corresponent a la sol·licitud de bonificació.
  • A l'autoliquidació específica aplicar directament la bonificació a l'hora de calcular l'ICIO.
  • Presentar amb tota la resta de documents el justificant de l'ingrés de l'autoliquidació bonificada.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 11.01.2024 | 16:41