Memòria d'activitats extraordinàries

La realització d’activitats extraordinàries, estiguin o no organitzades per ens públics, estan sotmeses a una sèrie de tràmits previs a la seva realització. En aquest pdf editable que s'adjunta hi ha detallada tota la informació i tràmits a realitzar per part de l'interessat/da. Aquest document s'haurà d'afegir com a document adjunt amb una instància genèrica a l'Ajuntament per a que aquest es pugui tramitar. De la mateixa manera que les instàncies genèriques, la memòria d'activitats s'haurà de fer arribar 10 dies abans de la celebració de l'esdeveniment.

Per poder emplenar el document de memòria d'activitats és necessari descarregar el document en pdf.

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona pot entrar una instància genèrica adjuntant el formulari omplert sempre i quan sigui electrònicament.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 19.09.2022 | 12:48