Associació de municipis per la independència AMI

L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) està formada per institucions que representen el món local i té com principal objectiu sumar esforços per aconseguir, en un futur proper, la creació d’un estat propi per a Catalunya en el marc de la Unió Europea.

Es tracta d’un moviment que aglutina totes les sensibilitats polítiques i que treballa única i exclusivament per la independència de Catalunya.

L’AMI es va constituir a Vic el 14 de desembre de 2011. En aquests moments en formen part més de 800 municipis i institucions que representen el món local. I continua creixent tot estenent-se a totes les comarques del país.

L’AMI està presidida per l’alcalde de L’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni. Els òrgans de govern són la Comissió Executiva, formada per 25 alcaldes i regidors, el Consell Directiu, format per 41 alcaldes i regidors en representació de cadascuna de les comarques catalanes i l’Assemblea General formada per tots els alcaldes membres.

Qualsevol ajuntament, consell comarcal o diputació pot formar part de l’AMI. Només cal que ho aprovi en sessió plenària per majoria absoluta.

Darrera actualització: 23.08.2023 | 10:43