Consorci Besòs-Tordera

El 29 de febrer de 1988, es va constituir el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs amb l’aprovació, per part de 25 ajuntaments d’aquesta conca i de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, dels seus Estatuts (publicat al B.O.P. núm. 190, de 9 d’agost). El 29 de juny de 2016, la Junta General del Consorci va dur a terme una modificació dels seus estatuts per ampliar l’àmbit d’actuació d’aquest ens als municipis de la conca de la Tordera, passant a denominar-se Consorci Besòs Tordera. Amb aquesta modificació, es permet l’adhesió voluntària al Consorci de qualsevol municipi d’aquesta conca. Actualment, el Consorci està integrat per 68 ens, dels quals 64 són municipis del Barcelonès, Moianès, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental, amb una població al voltant de 2.400.000 habitants. La resta són la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

Les línies d’actuació del Consorci són el sanejament en baixa (claveguerams municipals), el sanejament en alta (control d’abocamets, col·lectors, bombaments i estacions depuradores d’aigües residuals -EDAR’s-), la millora del medi fluvial, la promoció i educació ambiental i el suport als ens consorciats.

D’aquests 64 municipis, 51 han delegat al Consorci les seves funcions com a administració actuant en matèria de sanejament, amb una població de l’ordre de més de 500.000 habitants i més de 5.000 establiments industrials contaminadors potencials implantats.

Dins el sanejament en baixa s’inclouen els serveis de conservació i neteja de claveguerams municipals, així com obres d’ampliació i millora. Per aconseguir-ho, garanteix una gestió avançada amb inspeccions a través de circuit tancat de televisió, plans de rehabilitació i plans directors de clavegueram.

Per dur a terme el sanejament en alta, el Consorci disposa de 27 estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR), més de 300 km de col·lectors i 52 estacions de bombament.

La millora del medi fluvial ha centrat gran part de l’activitat del Consorci des de la seva creació amb projectes de recuperació mediambiental; restauració, conservació i neteja de lleres; rehabilitació de camins fluvials i recuperació de patrimoni històric associat al riu, entre d’altres.

Ferm amb el seu compromís amb la millora del medi ambient, el Consorci ha convertit la promoció i educació ambiental en una de les seves activitats destacades i adreçada a tots els segments de població mitjançant els nivells divulgatiu, educatiu i especialitzat. Bons exemples són el programa educatiu “Descobreix el riu” i la campanya de pedagogia i conscienciació ciutadana “Els rius a les teves mans”.

Dintre del suport als ens consorciats destaquen diferents programes suport (per a la restauració de l’entorn fluvial, per a la supressió d’abocaments d’aigües residuals al medi, per a la redacció de plans directors de clavegueram, per a l’execució d’obres de clavegueram i per a la realització d’activitats festives, esportives i de lleure a l’entorn fluvial)

Darrera actualització: 23.08.2023 | 11:26