Fundació Acció Baix Montseny

La raó de ser de la Fundació Acció Baix Montseny és afavorir la millora de la qualitat de vida, la igualtat d’oportunitats i la inserció sòcio-laboral de les persones amb discapacitat psíquica.

La Fundació Acció neix l’any 1998 per iniciativa dels serveis socials de 8 ajuntaments del Baix Montseny, Creu Roja i Consell Comarcal, en detectar la necessitat de dotar de serveis i  recursos específics a un grup en increment de població amb discapacitat. Es crea un curs de formació ocupacional de dos anys de durada, on la Fundació era i és la plataforma per fer possible accions coordinades, per tal de millorar i garantir la qualitat de vida, afavorir la igualtat d’oportunitats i la inserció laboral de la població que pateix algun tipus de disminució.

Fruit dels bons resultats del curs de formació neix el 7 de gener de 2000 l’empresa Centre Especial de Treball per continuar la tasca encetada.

El bon treball i la notable millora de qualitat de vida del col·lectiu de les persones amb discapacitat  vinculades a la Fundació ens ha permès ampliar el nostre projecte social l’any 2010 amb l’adhesió al patronat de la totalitat dels ajuntaments del Baix Montseny. Som una empresa d’iniciativa social, sense afany de lucre, registrada amb número E03166 en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments socials de la Generalitat de Catalunya.

Horari:  
Darrera actualització: 23.08.2023 | 10:59