Taula Vallès Oriental Avança

La Taula Vallès Oriental Avança és l’espai de concertació territorial per desenvolupar i consensuar les polítiques de desenvolupament econòmic i d’ocupació del Vallès Oriental. La Taula va néixer a finals de 2016 i en aquests moments en formen part 29 ajuntaments dels 39 que conformen la comarca, els sindicats UGT i CCOO, les patronals UEI i PIMEC, i la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes. L’any 2018 s’ha realitzat una diagnosi estratègica i el 2019 s’ha finalitzat la redacció del Pla estratègic 2018-2025.

Funcions:

  • Treballar de forma conjunta i consensuada per detectar les necessitats, coordinar, planificar i pactar les corresponents polítiques que assoleixin una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, i que millorin la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia al Vallès Oriental.
  • Objectius específics:
  • Reindustrialitzar la comarca, assegurant que no es perd indústria ni és substituïda per altres activitats econòmiques, amb un valor afegit més baix.
  • Diversificar l‘economia comarcal.
  • Adequar el mapa de la formació tenint en compte les necessitats del teixit productiu actual i de futur.
  • Dotar de les infraestructures necessàries que ens donin avantatges competitius.
  • Impulsar polítiques de sòl industrial i xarxes de telecomunicacions a les zones industrials, treballant per la reducció de la despesa energètica.
  • Cercar sinèrgies amb altres territoris per fomentar projectes de dinamització econòmica, que impulsin la reducció de les taxes d’atur.
  • Captar inversió pública i privada.
  • Optar per un mercat de treball estable i de qualitat.

Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:12