Ple municipal

Integrat per tots els regidors/es sota la presidència de l'alcalde o alcaldessa, té les competències assenyalades en l'article 22 de la Llei 7/85 i arts. 52.2) i 52.3) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, text refós aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Les sessions ordinàries se celebren, amb caràcter bimensual, l'últim dijous no festiu dels mesos de gener-març-maig-juliol-setembre-novembre, a les 19.30 h., a la sala de Plens, i són de caràcter públic.

Grup Municipal JUNTS:
Jordi Xena i Ibàñez, M. Soledad Garcia i Beneyto, Merlí Garcia i Casacuberta, Isabel Membrives i Rodríguez, Albert Ferrer i Masagué, Enric Pousa i Engroñat, Mònica Garcia i Vila.

Grup Municipal ERC:
Xavier Blas i Martos, Núria Ripollès i Déu.

Grup Municipal CUP:
Lluís Morales i Peix, Jordi Campdepadrós i Randeiro.

Grup Municipal PSC:
Francesc Lázaro i Brazo, M. Teresa Sáez i Roldán.

En aquest apartat podeu consultar les convocatòries dels plens municipals i les seves actes.

Darrera actualització: 09.06.2021 | 11:07
Darrera actualització: 09.06.2021 | 11:07