Institut Reguissol

L’Institut Reguissol és un centre públic d’Educació Secundària Obligatòria i Post obligatòria del Departament d’Ensenyament de Catalunya.

La missió del nostre institut és: educar, formar, orientar i acreditar el nostre alumnat, en un entorn de treball participatiu i motivador; d’acord amb els objectius i finalitats desplegats en els currículums de les diferents etapes educatives, segons els valors i trets d’identitat del centre i amb voluntat de servei públic. Busquem treballar pels interessos de l’alumnat i les seves famílies, quant a l’educació es refereix, amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques necessàries per continuar els estudis o inserir-se en el món laboral. Treballem perquè l’alumnat tingui esperit crític, sigui bon comunicador i ciutadà responsable i constructiu implicat en la seva societat.

Oferta educativa

L’Institut Reguissol, ofereix actualment els ensenyaments d’ESO i de Batxillerat en les modalitats, Ciències Socials, Humanitats, Ciències i Tecnologia.

L’Institut forma part del Laboratori de Transformació Educativa, que pretén assolir dinàmiques d’aprenentatge centrades en l’alumnat i que enriqueixen el projecte educatiu del centre amb noves perspectives que afecten les pràctiques i metodologies docents, l’organització i el funcionament.

També forma part del Programa d’Innovació Pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

A l’Institut Reguissol fomentem la cohesió social i el respecte a la diversitat de cultures i el medi ambient, en un marc de diàleg i convivència. Per aquesta raó, a més d’incloure aquest valors en el currículum de les diferents matèries, també desenvolupem un Projecte de Mediació Escolar. Aquest projecte és un dels diversos serveis que ofereix l’equip d’orientació del centre, que fa un significativa tasca de seguiment de l’alumnat amb necessitats concretes psico-afectives i educatives.

A més a l’Institut Reguissol hem posat en marxa tota una sèrie de projectes que permeten a l’alumnat desenvolupar els seus interessos acadèmics. Un bon exemple són:

  • La curosa acció tutorial, que compta amb la participació d’especialistes externs, mitjançant el Projecte Escriure per créixer.
  • La realització d’activitats que permeten apropar les famílies al centre mitjançant reunions de benvinguda, de tutoria, jornades de col·laboració, etc.
  • El treball per projectes al 1r cicle d’ESO des de les diferents matèries
  • La participació en la Robotseny, projecte de robòtica
  • Les sortides pedagògiques així com les activitats lúdic-esportives que pretenen afavorir la cohesió del grup i la salut.
  • Les activitats de dinamització a les hores de l'esbarjo com: L’art als patis (Música, dansa, circ...), Els Matemags, El Club dels lletraferits, La ràdio, El cant coral...

El centre consta d’unes bones instal·lacions: Cantina, biblioteca, laboratoris, aules de tecnologia, de VP, informàtica i música. Així com gimnàs, pistes de voleibol i tennis taula, pistes esportives, a més de les instal·lacions cedides per les entitats locals, el pavelló municipal, el camp de futbol i el club de tennis.

C/ de l’Institut, 1 - 08460 Santa Maria de Palautordera
Telèfon: 93 848 26 25
Adreça electrònica: a8053108@xtec.cat
Adreça electrònica: afa@institutreguissol.cat
Lloc web: agora.xtec.cat/iesreguissol/
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 22.02.2021 | 11:02

Imatges