Serveis socials

Els Serveis socials són un dels sistemes de l'estat del benestar, conjuntament amb la seguretat social, el sistema de salut, el sistema d'educació, les polítiques per a l'ocupació, les polítiques d'habitatge i altres actuacions públiques. S'estructuren com un conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones.

Els Serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. S'organitzen territorialment i tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de donar respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis.

Cartera bàsica de Serveis Socials

- Servei d’Atenció social bàsica:

Es tracta de l’atenció directa que fan les professionals, per tal d’informar , assessorar, tramitar, acompanyar i intervenir amb l’objectiu de pal·liar  les situacions d’exclusió social i ajudar als col·lectius, famílies i individus a  atendre les necessitats socials en les que es troben tot potenciant els seus recursos per assolir una plena  integració i participació  social.

- Servei d'ajuda a domicili

Conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal. El servei d’ajuda a domicili podrà complementar-se amb altres modalitats d’atenció. A Sta. Maria de Palautordera Disposem de dues modalitats de prestació:

  • Atenció de caràcter personal.
  • Atenció de caràcter domèstic.

 El Servei  d’atenció a domicili es presta a través de contractació  amb la Fundació Germans Aymar i Puig.

Aquest servei està subjecte a copagament per part de l’usuari.

- Servei de les tecnologies de suport i cura.

Constitueix una modalitat del servei d’atenció domiciliària el qual, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència, donar una resposta rapida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de la persona amb l’exterior. Aquest servei es presta mitjançant el suport d’un equip de professionals i de les tecnologies més adequades, en concret, teleassistència i telealarma.

El Servei de teleassistència es presta a través d’un conveni amb Diputació de Barcelona, IMSERSO i l’empresa Tunstal televida.

Aquest servei està subjecte a acopagament per part de l’usuari.

 

Horari d'atenció de dilluns a divendres 10:00 a 14:00 h i dimecres de 17:00 a 19:00 h.

Telèfon 938479625

c/e: serveis.socials@smpalautordera.cat

Adreça:

Plaça de la Vila, 1, planta baixa

Darrera actualització: 13.01.2020 | 10:44