Benestar social

Sra. Glòria Caumons i Barceló

 • Treballarem per posar en servei, en aquesta legislatura, un Centre de Dia i, si és possible, també un geriàtric, establint tots els serveis complementaris per al seu funcionament, com ara el servei de recollida i trasllat a la llar per aquells que ho necessitin.

 • Durem a terme accions de promoció en favor de l’autonomia de la gent gran, amb l’objectiu que es puguin desenvolupar de manera ordinària en el seu àmbit de relació natural. Per això, crearem i potenciarem una xarxa de voluntariat intergeneracional per fer-ne de companyia i poder ajudar a les petites tasques domèstiques.

 • Garantirem els Serveis d’Atenció Domiciliaria per a aquelles persones que tinguin un major grau de dependència.

 • Incrementarem el nombre d’alarmes i de teleassistència per a gent gran.

 • Mantindrem les partides pressupostàries destinades a ajuts socials per fer front a situacions familiars desfavorables. També revisarem els protocols de seguiment dels ajuts concedits per assegurar-ne un ús eficient.

 • Subvencionarem l’Esplai per tal de garantir una programació lúdica, cultural i diversificada adreçada a la gent gran del municipi.

 • Afavorirem les empreses que integrin persones amb discapacitats en les seves plantilles.

 • Potenciarem els Bancs d’Intercanvis com a mesura social i comunitària per fer front a la crisi econòmica.

 • Ajudarem i integrarem a tothom que es vulgui integrar en el coneixement de la nostra cultura i de la nostra llengua, per això revisarem i desenvoluparem el Pla d’Acollida Municipal.

 • Establirem programes per tal que els immigrants aprenguin el català, eina bàsica per a la comunicació i convivència.

 • Promourem la participació dels nous catalans d’origen estranger en la vida associativa i cívica del municipi com a veritable vehicle d’integració.

 • Garantirem que el Padró Municipal doni resposta a la realitat del municipi, tot garantint els drets i els deures de les persones. Així mateix, treballarem per resoldre les problemàtiques dels immigrants en situació irregular.

 • Controlarem més eficaçment les condicions dels habitatges per tal d’evitar la massificació i els guetos en determinades zones.

 • Garantirem la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis públics propis de l’estat del benestar (ensenyament, sanitat, habitatge, etc.) per a tots els ciutadans amb independència del seu origen.

 • Recolzarem i dotarem de recursos suficients les entitats socials que treballen per a la integració de les persones immigrades.

Plaça de la Vila, 1, 2a planta - 08460 Santa Maria de Palautordera - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93.847.96.33
Adreça electrònica: caumonsbg@smpalautordera.cat
Horari:  
Cal concertar visita prèvia
Darrera actualització: 26.06.2023 | 12:54